Samo potpuna realna škola sa svojim nizom od šest razreda ne računajući razred s praktičnom nastavom u nižoj realnoj školi moći će napraviti nešto značajno za opće obrazovanje. Ne smije se, međutim, prešutjeti da će isprva zacijelo samo mali broj učenika ići tim putem, tim više što nije moguće učiniti ga nužnim preduvjetom za ulazak na tehničke institute.

No ipak će taj put biti otvoren i postupno će na sebe privlačiti pozornost, i svatko tko će njime ići bit će dobitak za društvo. Uostalom, jača zastupljenost takozvanih prirodnih znanosti u gimnazijama i tehničkim će institutima dovesti učenike koji posjeduju poželjno opće obrazovanje.

Opće odredbe:

  1. Realne škole nalaze se između pučkih škola i tehničkih obrazovnih ustanova. One osim općeg obrazovanja, koje nastoje dati bez značajnog korištenja starih klasičnih jezika i književnosti, namjeravaju ostvariti ne samo srednji stupanj pripremnog obrazovanja za zanatska zanimanja nego i pripremiti za tehničke obrazovne ustanove.
  2. Za osnivanje realnih škola vrijede ista temeljna načela koja su postavljena u planu za gimnazije u člancima 2. i 3. u pogledu osnivanja gimnazija.
  3. Realne škole dijele se na niže realne škole ili građanske škole i više realne škole.
  4. Niža realna škola ili građanska škola priprema za višu realnu školu i istovremeno namjerava ostvariti samostalno obrazovanje za niže krugove gradskih i seoskih zanata. U njoj se nastavni predmeti obrađuju pretežno na popularan način i kao potpuna niža realna škola sastoji se od tri razreda s teorijskom nastavom i jednog razreda s praktičnom nastavom. Namijenjen je potrebama onih učenika koji iz niže realne škole neposredno prelaze u praktični život. Prelazak u višu realnu školu na najbolji način odvija se neposredno iz trećeg razreda niže realne škole preskakanjem razreda s praktičnom nastavom.
  5. Zbog velikih razlika, koje postoje u obrazovnim potrebama zanatlijskih staleža prema prirodi posla te mjesnim i zemaljskim prilikama, uz potpune niže realke sa četiri razreda trebaju postojati i one s dva razreda u kojima razredu s praktičnom nastavom prethodi jedan razred s teorijskom nastavom. Takve škole treba smatrati proširenjem osnovnih škola, što trenutno i jesu pod imenom četvrtog razreda osnovne škole i trebaju ostati kao i dosad povezane s osnovnom školom. Nadalje, tamo gdje se smatra svrsishodnim kao prijelazno stanje prema potpunoj nižoj realnoj školi može postojati i niža realna škola s tri razreda, u kojoj razredu s praktičnom nastavom prethode dva razreda s teorijskom nastavom.
  6. Potpuna niža realna škola može služiti kao pripremna škola za višu gimnaziju, ako su za nju uobičajenim predmetima dodani stari klasični jezici, čime je nastala kombinacija niže realne škole i niže gimnazije.
  7. U višoj realnoj školi nastava započeta u građanskoj školi nastavlja se na više znanstveni način. Ona dovršava količinu općeg humanističkog znanja koje se daje na osnovi modernog obrazovanja i posebna je pripremna škola za tehničke studije.
  8. Viša realna škola nigdje ne postoji sama za sebe nego je posvuda povezana s nižom realnom školom. Obje zajedno čine jedinstvenu nastavnu ustanovu pod zajedničkim ravnateljem. Ali mogu postojati samostalne niže realne škole, bez više realne škole.
  9. Poput gimnazija i realne škole mogu biti javne ili privatne škole, te državne škole ili takve realne škole, koje se u potpunosti ili najvećim dijelom ne izdržavaju državnim sredstvima. Temeljna načela sadržana u odredbama članaka 8.-16. plana za gimnazije primjenjuju se i na realne škole. Jednako tako u pogledu nastavnog jezika koji se treba koristiti u realnim školama vrijedi ono što za gimnazije propisuje članak 17. plana za gimnazije.